Boksøk for ungdom er et ferdig opplegg for skoler og bibliotek fra Leser søker bok. Det tar utgangspunkt i bøker fra Boksøk, og målet er å vekke leselysten med forfatterbesøk, høytlesing, dialog og refleksjon. Det inneholder blant annet tekstutdrag, punkter til...