Skoletjenesten til nordland fylkesbibliotek

-et supplement til ditt skolebibliotek og lokale bibliotek!

Vi er glade for å kunne gi alle fylkets grunnskoler og VGS-skoler et fjernlånstilbud, siden de lokale skole- og  folkebibliotekene ikke alltid kan dekke alle behov alene.

Lærere og skolebibliotekansvarlige er hjertelig velkomne til å bestille bøker, filmer, lydbøker eller annet materiale av oss; vårt mål er at alle elevene i Nordland skal ha samme tilbud og samme tilgang til ny og aktuell barne- og ungdomslitteratur uansett hvor de bor.

Vi tilbyr klassesett og temapakker av alle typer medier. 

NB: Skoler er selv ansvarlige for retur og returporto når de låner direkte fra oss.

Søk også opp Skoletjenesten til Nordland fylkesbibliotek på Facebook!
Følg oss og hold deg oppdatert på nye, ferske titler. Vi legger også ut tips og anbefalinger for både lærere og bibliotekarer.

Bestilling gjøres ved å sende e-post til fjernlånet ved fylkesbiblioteket eller via telefon. 

 

Returadresse:

Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik, pb 124, 8502 Narvik

Fjernlån Narvik

  75 65 07 71

Mobil: 90 08 41 83
  fjernlan.narvik@nfk.no

Karin Hansen

  75 65 07 86
  karhan@nfk.no

Ellen T. Engen-Medlie

  75 65 07 85
  elleng@nfk.no

Klasse- og gruppesett

Vår definisjon av klassesett er mer enn 25 eksemplarer av en bok. Alle bøker vi har flere enn 10 av kaller vi gruppesett.

De fleste av klassesettene og gruppesettene våre er på bokmål, men vi har også en god del både på nynorsk og på engelsk. Vi har bøker som passer for alle alderstrinn og grader av leseferdighet.

I tillegg har vi lydbøker til en del av bøkene og oppdaterte skoleutgaver av norske klassikere som f.eks. Pan og Gengangere.

Vi tar gjerne imot forslag til nye titler.

Bokpakke

En bokpakke er en samling med bøker og annet materiale som lydbøker og DVD-er.

Du kan be om å få bestemte titler og temaer, eller vi kan tilpasse utvalget til elevenes alder, leseferdigheter og interesser.

Vi blir enige om størrelsen og lånetiden.

Ring oss, eller send en e-post med informasjon om klassetrinn og antall elever, samt eventuelle ønsker, så setter vi sammen en spennende bokpakke.

Søk i vår base og finn aldersinndelte oversikter over klasse- og gruppesettene. Her ser man også hva som til enhver tid er ledig for utlån, og hvor mange eksemplarer som finnes i klassesettene: 
Translate »