Litteraturnett Nord-norge

Lokal litteratur og lokale forfattere er viktige for lokal identitet og tilhørighet. Litteraturnett Nord-Norge er en videreføring av Dokumentasjonssenteret for Nordnorsk skjønnlitteratur. Med litterturnettnordnorge.no viser vi frem en samlet oversikt over lokale forfattere og lokal litteratur.

 

Bakgrunn

Nettsiden er utvikla gjennom prosjektet «Lettare litteraturnett», et samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Nordland fylkesbibliotek, med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Målet har vært å utvikle en mal for å bygge litteratur-/forfatternett på en enkel måte ved hjelp av fritt tilgjengelig programvare og åpne kunnskapskilder. Malen kan brukes til å lage lokale forfatter-/litteraturnett for formidling av lokalt forfatterskap. I prosjektet har vi laget et nettsted for hvert av de to fylkene, med stoff hentet fra Wikipedia.

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek har vært prosjektleder, og den tekniske utviklingen er gjort av Netpower AS. Malen som er utviklet vil være tilgjengelig for andre som ønsker å lage et litteratur-/forfatternett.

Vi har benyttet WordPress som kjerne og utvidet med kildekode (php, css og javascript). Kontakt oss hvis du ønsker tilgang til kilden. 

Fase 2

Prosjektets fase 2 bygger videre på jobben som er gjort. Samarbeidet med Vestland fylkesbibliotek har fortsatt. Vi forbedrer kvaliteten på kildekoden for å gjøre den lettere å ta i bruk for andre bibliotek. Dette omfatter å lage plugins, feilrettinger og dokumentasjon. Kildekoden som er utviklet har åpen lisens.

Roar Nygård

IKT - Rådgiver

  75 65 07 76
  roanyg@nfk.no

Kjell Nilsen-Moen

Fag- og utviklingsleder

  75 65 07 79
  kjenil@nfk.no

Translate »