Litteraturstrategi for NORD-NORGE

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om en felles satsing innenfor kulturfeltet gjennom Nordnorsk kulturavtale. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 er en del av kulturavtalen. Litteraturstrategi for Nord-Norge (revidert versjon for 2022- 2025 er lagt ut) 

 

Litteraturstrategien for Nord-Norge

 

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om en felles satsning innenfor kulturfeltet gjennom Nordnorsk kulturavtale. Litteraturstrategien er en del av kulturavtalen.

 

Strategien er utarbeidet av fylkesbibliotekene på bestilling fa Landsdelrådet for kultur, og ble første gang vedtatt av fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark i 2014. Høsten 2021 ble avtalen fornyet for perioden 2022 – 2025.

 

Den nordnorske litteraturstrategien søker å utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge, styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, blant annet gjennom aktivt arbeid med nettverksbygging og bransjetreff. De årlige bransjetreffene har samlet aktører fra bibliotek, forfattermiljø, forlagsbransje og andre interesserte til faglige treff, både fysisk og digitalt.

 

Fra 2022 settes det av kr. 60 000,- som søkbare stimuleringsmidler for forfattere i landsdelen. Fra samme år deles det nå ut to arbeidsstipend (tidligere var det ett) på kr. 100 000,- Det ene går til en forfatter av litteratur med barn og ungdom som målgruppe, det andre går til en forfatter med voksne som målgruppe.

 

Følgende forfattere har mottatt arbeidsstipend:

 

2018:   Kristin Bjørn

2019:   Kjersti Kollbotn

2020:   Ingvild Holvik.

2021:   Sigbjørn Skåden

2022:   Irene Larsen (målgruppe voksne)

            Sissel Horndal (målgruppe barn)

 

Arbeidsstipend for 2023 lyses ut 1. desember 2022, med søknadsfrist 1. mars 2023.

 

Sammen om nordnorsk litteratur

 

«Sammen om nordnorsk litteratur» er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene, og har tidligere mottatt kr. 1,4 mill. i støtte fra Nasjonalbiblioteket. Prosjektet iverksetter tiltakene i Litteraturstrategien for Nord-Norge. For perioden 2022-2023 er det Fylkesbiblioteket i Nordland som leder sekretariatet.

Arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Arbeidsstipend til nordnorske forfattere

Stipend for 2021 lyses ut 1. desember 2020.   Bakgrunn Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjon av litteratur i Nord-Norge. De nordnorske fylkeskommunene har oppretta et årlig arbeidsstipend på 100 000 kroner, som skal...

Translate »