Forfatterne Ingvild Solstad-Nøis og Sigrid Agnethe Hansen, begge bosatt i Nord-Norge, ble i dag tildelt hvert sitt arbeidsstipend på 100 000 kroner. 

De to nordnorske forfatterne som har blitt tildelt arbeidsstipend fra Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommune

Ingvild Solstad-Nøis (til venstre) og Sigrid Agnethe Hansen Foto: Yngve Olsen Sæbbe og Fabian Ubeda

Det var Marlene Berntsen Bråthen, fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, som sto for overrekkelsen under «Litterært bransjetreff» i Harstad.

For sjette år på rad registrerer vi økt antall søkere til arbeidsstipendet, søkere som ifølge juryen er meget kvalifiserte. Det tyder på at det foregår mye fruktbart på det nordnorske litteraturfeltet, og at både vår felles innsats med litteraturstrategien for Nord-Norge bidrar positivt til utviklingen, uttaler fylkesråd Bråthen (Sp).

I år kom det inn 43 søknader

Stipendene, hvor ett tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe, og ett går til en forfatter med voksne som målgruppe – deles årlig ut av Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

 

Lesing av skjønnlitteratur er verdifullt for alle aldre. Det er spesielt viktig å bidra til at det skrives god barne- og ungdomslitteratur fra Nord-Norge, og vise at forfatteryrket også kan være en vei å gå for unge i landsdelen, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset (SV)

 

 

Fra utdelingen i Harstad 30 juni 2023. Fra venstre: Sigrid Agnethe Hansen, Marlene Berntsen Bråthen og Ingvild Solstad-Nøis. Foto: Trine Mellem, Troms og Finnmark fylkesbibliotek

 

 

Juryens begrunnelse 

Juryen har bestått av Bjarte Breiteig, forfatter bosatt i Oslo, Solgunn Solli, litteraturformidler på Stormen bibliotek, Henning Howlid Wærp, professor nordisk litteraturvitenskap, Institutt for språk og kultur, UIT Norges arktiske universitet, og i sine begrunnelser skriver juryen:

Kategori: Skjønnlitteratur med voksne som målgruppe

Tildelt: Ingvild Sostad-Nøis

Ingvild Solstad-Nøis debuterte i 2011 med romanen Jeg trodde det skulle bli fint å komme hit, og har siden gitt ut romanene Rolig sone (2013) og Eid (2019). Hun får stipendet for å ferdigstille sin fjerde roman.

Solstad-Nøis viser et skarpt blikk for spenningene i nære relasjoner, og maner disse fram ved hjelp av en sjelden språkbeherskelse. Miljø og omgivelser er samtidsnære og presist skildret. Hun skriver om oppmerksomme, sansende og reflekterende mennesker som man raskt blir interessert i og får empati for, ganske enkelt fordi de kjennes levende. Men Solstad-Nøis’ blikk er på ingen måte skånsomt: Her avdekkes også impulser og tanker man gjerne holder skjult, og sånn, med en naturlig autoritet, tilbyr hun innsikter i det menneskelige av den typen kanskje bare litteraturen kan gi.

Kategori: Skjønnlitteratur med barn og ungdom som målgruppe

Tildelt: Sigrid Agnethe Hansen

Sigrid Agnethe Hansen debuterte med ungdomsromanen Ser du dette? i 2020. En ny bok i serien Du veit ingenting kommer høsten 2023. Hun får stipendet for å ferdigstille tredje bok i trilogien.

Hansen er spesielt god i å lage replikkføringer som føles naturlig. Stilen er knapp, men likevel alltid tilstrekkelig til å risse opp miljøer, situasjoner og stemninger. Det påstås ikke at personer er sånn og sånn, men vises gjennom dialogene og reaksjonene. Målgruppa for bøkene hennes er ungdom 12-16 år. Det skal da berømmes at hun i tillegg til seksualitet og forelskelse tar opp vanskelige spørsmål som tidlig demens. Hvordan reagerer et barn på at en av foreldrene begynner å glemme ting og å rote? Sykdomstematikken virker ikke presset, men er integrert i historien. Som leser vil man være med på denne utforskningen av familierelasjoner, sett fra et ungt menneskes side.

Se opptak av hele utdelingen her: Utdeling av to arbeidsstipend (vimeo.com)

Vi gratulerer, og gleder oss til å lese de kommende utgivelser fra de to nordnorske forfatterne!

Translate »