Havmannprisen

Havmannprisen er en skjønnlitterær pris som har til formål å fremme nordnorsk litteratur. Prisen går til den beste nordnorske skjønnlitterære bok. En fagjury bestående av fire personer vurderer aktuelle titler og velger en vinner fra nordnorske bokutgivelser.

Havmannprisen deles ut i et samarbeid mellom Helgeland sparebank, Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek. Prisen støttes av Ark Mo og Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge.

Prisen deles ut under Havmanndagene i Mo i Rana.

Utdelt år: Forfatter: Tittel

2022: Larsen, Irene: Der det gror skierri
2021: Klippenvåg, Odd: En lykkelig gift mann
2020: Arnfinnsen, Kjersti: De siste kjærtegn
2019: Nedrejord, Kathrine: Forvandlinga 
2018: Gabrielsen, Gøhril: Ankomst
2017: Knutsen, Per: Broren til Hugo
2016: Pettersen, Siri: Evna
2015: Skåden, Sigbjørn: Våke over dem som sover
2014: Lindkvist, Ellisiv: Ditt rød hår, Unn
2013: Nyborg, Line Merethe: Du vet ikke hvem jeg er
2012: Jenssen, Frank A.: Snøen er aldri hvit
2011: Bugge, Mikkel: Gå under jorda
2010: Einan, Ellen: Noen venter på bud
2009: Arvola, Ingeborg: Ingen dager uten regn
2008: Thørring, Jorunn: Tarantellen.
2007: Wassmo, Herbjørg: Et glass melk takk.
2006: Øverås, Tor Eystein: Til – en litterær reise.
2005: Olsen, Morten Harry: Størst av alt.
2004: Eriksen, Endre Lund: Ingen kan stoppe meg no.
2003: Nilstun, Ragnhild: For kjærlighets skyld.
2002: Skogheim, Dag: Sanatorieliv.
2001: Ørstavik, Hanne: Tiden det tar.
2000: Stien, Laila: Gjennom glass.
1999: Klippenvåg, Odd: Body & Soul.

Translate »