FORFATTERTURNÉ I BIBLIOTEK – SØK REFUSJON AV REISEUTGIFTER

Nordland fylkesbibliotek samarbeider gjerne med folkebibliotek som vil arrangere forfatterbesøk eller lignende. Folkebibliotek kan søke om refusjon av reisekostnader for forfattere, makerspaceinstruktører eller debattledere på turné i Nordland.

Sølvi Riise

Spesialrådgiver

  75 65 07 74
  solrii@nfk.no

Formål

Hvem kan søke?

Hva kan refunderes?

Krav til søknaden

Søknadsfrist

Formålet med tiltaket er å skape aktivitet i bibliotekene gjennom interkommunal samarbeid, og utjevne geografiske forskjeller blant kommunene.

Folkebibliotek i Nordland.

Det gis refusjon til reise og oppholdsutgifter for en forfatter, makerspaceinstruktør eller debattleder. Honorar må finansieres lokalt.

Det skal være minimum tre samarbeidende bibliotek. Målgruppen for turneen skal være klar.
Etter turneen er gjennomført skal det sendes inn rapport og regnskap med besøkstall for turneen.

30. mai 
1. desember 

Translate »