Ledelse

Anita Munch Kulset

Fylkesbiblioteksjef

Arbeidsområde:
Overordnet ansvar for drift, økonomi og personal

Epost

Tlf: 75 65 07 82
Mobil: 957 59 927

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

Arbeidsområde:
Bibliotekfaglig utvikling, prosjekter og planer.

Epost

Tlf: 75 65 07 79
Mobil: 908 40 542

Sølvi Riise

Økonomi- og personalleder

Arbeidsområde:
Økonomistyring og personaladministrasjon. 

Epost
Tlf: 75 65 07 74
Mobil: 901 99 985

Stab

Veronica Iren Krokå

Konsulent

Arbeidsområde:
Fakturering og sentralbord

Epost

Tlf: 75 65 07 78

Roar Nygård

IKT-rådgiver

Arbeidsområde:
IKT-utvikling internt og eksternt. IKT-prosjekter.

Epost

Tlf: 75 65 07 76
Mobil: 951 69 693

Bokbussen/Gærjah

Gruppe Narvik

Sissel Anita Holtet

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Bibliotekutvikling innenfor litteraturområdet. Oppfølging av Nordnorsk litteraturstrategi. Tilskuddsbehandling og forfatterturnéer.

Epost

Tlf: 75 65 07 83

Ellen T. Engen Medlie

Sekretær

Arbeidsområde:
Bokinnkjøp, Litteraturnett Nord-Norge, e-bøker og fjernlån

Epost

Tlf: 75 65 07 85

Veronica Mørch

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Bibliotekutvikling og kompetanseheving. Kurs og arrangementer.  Litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge. Skolebibliotek, lokaler og samlingsutvikling.

Epost

Tlf: 75 65 07 88

Håvard Hatland

Kontormedarbeider

Arbeidsområde:
Fjernlån. Litteraturnett Nord-Norge

Epost

Tlf: 75 65 07 84

Anita Mathisen

Sekretær

Arbeidsområde:
Kurs og arrangementer. Formidling til barn og unge.

Epost

Tlf: 77 65 07 87

Karin Hansen

Sekretær

Arbeidsområde:
Fjernlån. Samlingsutvikling.

Epost

Tlf: 75 65 07 86
Mobil: 411 05 577

Gruppe Rana

 

Sigrid Seim Halse

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Fjernlån, referansespørsmål, bokinnkjøp, samlingsutvikling, e-bøker.

Epost

Tlf: 75 65 07 73

Kari Meidell Sjule

Rådgiver

Arbeidsområde:
Prosjektutvikling og kompetansehevende tiltak. Kurs, møter og arrangement. Webløftkoordinator.

Epost

Tlf: 75 65 07 75

Irene Bang

Sekretær

Arbeidsområde:
Post og fjernlån

Epost

Tlf: 75 65 07 80

Marianne Kappfjell

Gruppeleder og bokbussbibliotekar

Arbeidsområde:
Bokbussbibliotekar og formidler

Epost

Tlf: 75 65 07 92
Mobil: 990 37 736

Kristin Laberg

Konsulent

Arbeidsområde:
Fjernlån, referansearbeid, prosjektarbeid, møter og arrangementer.

Epost

Tlf: 75 65 07 75

Translate »