Ledelse

Anita Munch Kulset

Fylkesbiblioteksjef

Arbeidsområde:
Overordnet ansvar for drift, økonomi og personal

Epost

Tlf: 75 65 07 82
Mobil: 957 59 927

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

Arbeidsområde:
Bibliotekfaglig utvikling, prosjekter og planer.

Epost

Tlf: 75 65 07 79
Mobil: 908 40 542

Sølvi Riise

Økonomi- og personalleder

Arbeidsområde:
Økonomistyring og personaladministrasjon. 

Epost
Tlf: 75 65 07 74
Mobil: 901 99 985

Stab

Veronica Iren Krokå

Konsulent

Arbeidsområde:
Fakturering og sentralbord

Epost

Tlf: 75 65 07 78

Roar Nygård

IKT-rådgiver

Arbeidsområde:
IKT-utvikling internt og eksternt. IKT-prosjekter.

Epost

Tlf: 75 65 07 76
Mobil: 951 69 693

Gruppe Narvik

Sissel Anita Holtet (i permisjon)

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Bibliotekutvikling innenfor litteraturområdet. Oppfølging av Nordnorsk litteraturstrategi. Tilskuddsbehandling og forfatterturnéer.

Epost

Tlf: 75 65 07 83

 

Ellen T. Engen Medlie

Konsulent

Arbeidsområde:
Bokinnkjøp, Litteraturnett Nord-Norge, e-bøker og fjernlån

Epost

Tlf: 75 65 07 85

Åsmund Havnås

Bibliotekar

Arbeidsområde:
Litteraturformidling barn og unge, kurs og arrangementer 

Epost

Tlf: 75 65 01 38

Veronica Mørch (i permisjon)

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Bibliotekutvikling og kompetanseheving. Kurs og arrangementer.  Litteraturformidling og bibliotektjenester til barn og unge. Skolebibliotek, lokaler og samlingsutvikling.

Epost

Tlf: 75 65 07 88

Håvard Hatland

Kontormedarbeider

Arbeidsområde:
Fjernlån. Litteraturnett Nord-Norge

Epost

Tlf: 75 65 07 84

Marit Laland

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Litteraturformidling, Nordnorsk litteraturstrategi, nasjonale formidlingsprosjekt, kurs og arrangementer

Epost

Tlf: 75 65 02 33

Anita Mathisen

Konsulent

Arbeidsområde:
Kurs og arrangementer. Formidling til barn og unge.

Epost

Tlf: 75 65 07 87

 

Karin Hansen

Konsulent

Arbeidsområde:
Fjernlån. Samlingsutvikling.

Epost

Tlf: 75 65 07 86
Mobil: 411 05 577

Gruppe Rana

Sigrid Seim Halse (i permisjon)

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Fjernlån, referansespørsmål, bokinnkjøp, samlingsutvikling, e-bøker.

 

Are Gunnar Aarø

Bibliotekar

Arbeidsområde:
Samiske bibliotektjenester, flerkulturelle bibliotektjenester, prosjektarbeid, møter og arrangementer.

Epost

Tlf: 75 65 07 20

Kari Meidell Sjule

Rådgiver

Arbeidsområde:
Prosjektutvikling og kompetansehevende tiltak. Kurs, møter og arrangement. Webløftkoordinator.

Epost

Tlf: 75 65 07 75

Lili Shakhsi

Spesialbibliotekar

Arbeidsområde:
Prosjektarbeid og bibliotekarbeid.

Epost

Tlf: 75 65 07 67

Translate »