Nordland fylkesbibliotek har overtatt ledelsen av sekretariatet etter fylkesbiblioteket i Troms og Finnmarks flotte innsats i perioden 2017 – 2021.

Fylkesbiblioteksjef Anita Munch Kulset leder styringsgruppa, mens rådgiver Marit Laland er prosjektleder. Det blir fortsatt tett og godt samarbeid med Troms og Finnmarks fylkesbibliotek, der fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen deltar i styringsgruppa, og rådgiverne Ida Z. Sagberg og den nyansatte Ellen Berg Larsen ellers følger opp satsningen.

Litteraturstrategi for Nord-Norge har som mål å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, og styrke samarbeidet mellom litteraturfeltet og andre kunstuttrykk. Strategien er et verktøy for økt samarbeid om litteraturen i landsdelen, og er utarbeidet sammen med bransjen. Fylkesbibliotekene har ansvaret for at strategien blir fulgt opp. Litteraturstrategien for Nord-Norge disponerer midler til to stipender til forfattere av skjønnlitteratur. Ett av stipendene skal prioritere forfattere av barne- og ungdomslitteratur. Midlene skal også gå til bransjeutvikling. Tilskuddet er finansiert gjennom Den nordnorske kulturavtalen.

Translate »