Stipend for 2021 lyses ut 1. desember 2020.

Blomsterbøker
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

 

Bakgrunn

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjon av litteratur i Nord-Norge. De nordnorske fylkeskommunene har oppretta et årlig arbeidsstipend på 100 000 kroner, som skal gi nordnorske forfattere økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God nordnorsk skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Kriterier for å søke arbeidsstipend

  • Teksten som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må være aktiv som forfatter
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søknad

  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema.
  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i.
  • Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
  • Vedleggene lastes opp i filformatet PDF
  • Søknadsfrist 1. mars 2021

Jury

Juryen består av to representanter fra forfattermiljøet og en representant fra fylkesbibliotek. Juryen velger stipendmottaker. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakeren bli informert.

Tildeling

Det offentliggjøres hvem stipendmottakeren er når stipendet overrekkes. Overrekkelsen skjer 25. juni 2021 i forbindelse med bransjetreff for litteraturfeltet, som arrangeres under Festspillene i Nord-Norge (FINN) i Harstad.

Kontakt

Aud Tåga
Rådgiver, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Telefon: 77 78 82 23

Søknadsskjema

Translate »