Fylkesbiblioteket i Nordland har invitert Norsk barnebokinstitutt til å bidra med faglig innhold i satsingen på barnehagebibliotek, og det er veldig gledelig å kunne invitere alle bibliotek- og barnehageansatte i Nordland til digitalt faglig påfyll via Teams den 28. januar klokken 09.30-10.30.

Dette er en mulighet til å bli oppdatert på den nye småbarnslitteraturen og hva som egner seg til innkjøp og innhold i bokkasser og tøyveskebibliotek, samt til bruk i barnehagene. Bibliotekene i Nordland oppfordres til invitere sine barnehager til denne digitale presentasjonen som en del av sin satsing på barnehagebibliotek.

Norsk barnebokinstitutt ved forfatter Liv Marit Weberg skal formidle nyere småbarnslitteratur på direkten denne timen, og vil også presentere noen viktige poenger fra heftet Samtidslitteratur i barnehagen (som blant annet sendes til bibliotekene i fylket som bestiller tøyveskebiblioteket Les Høyt!).

Påmeldingsfristen var 26. januar 2020. 

 

Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979. Instituttet utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, bygger opp kunstnerisk utviklingsarbeid, tilbyr kurs og utdanninger i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet. Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. Instituttet brukes særlig aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører.

 

 

Liv Marit Weberg er forfatter med mastergrad i nordisk litteratur. Hun debuterte i 2014 med ungdomsromanen «Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til» og har nå utgitt tre ungdomsromaner. For debutromanen mottok hun Kulturdepartementets litteraturpris. Liv Marit underviser ved Barmebokinstituttets utdanninger og kurs, og leder bl.a. lesesirkler om barne- og ungdomslitteratur. Hun har tidligere undervist i norsk ved lærerutdanningen på USN.

 

 

 

 

 

Translate »