Appen Bookbites brukes til å lese e-bøker og e-lydbøker for bibliotek i Nordland. Men hvordan fungerer egentlig lisenser og hvorfor er titler ikke tilgjengelige?

Lån en bok der du er - Bookbites
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Appen BookBites og lisenser

I Nordland bruker bibliotekene appen BookBites. Innholdet i appen – det du leser – er digitalt innhold regulert lisenser. 

Hva er en lisens?

En lisens er en tillatelse til å bruke en digital ressurs. I denne sammenheng er ressursen det samme som en e-bok eller e-lydbok. Lisenser setter begrensninger for bruk. Et eksempel på slike begrensninger er brukstid – dvs. lånetid for e-boken. Lisensen gjør det umulig for låneren å lese e-boken etter gyldig brukstid.

Ulike lisensmodeller

I Norge har vi ulike lisensmodeller – det er mulig fordi tilgang til digitale ressurser kan organiseres på flere måter enn fysiske gjenstander.

1. Kulturfondmodellen

Norsk kulturfond kjøper inn e-bøker/e-lydbøker på samme måte som de kjøper inn fysiske bøker. Kulturfondmodellen er tidsbegrensede, gjenbrukbare lisenser. Nordland mottar 7 lisenser som varer i 5 år, noe som betyr at vi kan låne ut inntil 7 lisenser samtidig. Etter gyldig brukstid eller etter innlevering kan lisensene lånes ut på nytt.

Disse lisensene koster ikke noe for E-lån Nordland.

2. Pakkemodellen

Lisenser kjøpes inn av innkjøpsgruppa for e-bøker i Nordland. Disse er i salg i to år etter utgivelse og selges i pakker, vanligvis 10 stk. Lisensene kjøpes inn i forkant av bruk og er ikke gjenbrukbare, så når den løper ut eller innleveres, kan den ikke brukes av noen andre. Ubenyttede lisenser har ikke tidsbegrensning på bruk.

En andel av budsjettet i E-lån Nordland er reservert til innkjøp av pakkelisenser. 

3. Klikkmodellen

Etter to år er lisenser tilgjengelige etter klikkmodellen. Klikklån gjøres av den enkelte bruker av appen når man låner en eldre tittel. Lisensen brukes bare den ene gangen og varer vanlig lånetid.

En andel av budsjettet i E-lån Nordland er reservert til utlån av lisenser etter klikkmodellen.

Konsekvenser

I samarbeidet E-lån Nordland har vi et årlig budsjett som er fordelt jevnt utover året slik at det er (nesten) samme beløp tilgjengelig pr måned.

Hvis det er penger til overs fra forrige måned overføres midlene til neste måned.

Hvis pengene er brukt opp før månedsslutt er det ikke lenger mulig å låne nye e-bøker etter klikkmodellen. Det er fortsatt mulig å låne ledige pakkelisenser eller kulturfondlisenser siden disse allerede er betalt for.

 

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

Translate »