Alle kommuner kan igjen søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Søknadsfristen er 27. mars 2020.

Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker Utdanningsdirektoratet med utlysingene å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Se all informasjon og hele Udir sin utlysing her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/sok-om-tilskudd-til-skolebibliotek/ 

Translate »