Tom Kappfjell er initiativtakeren bak Bissegh-prosjektet. Nå holder han flere foredrag om det som neste år blir dokumentarfilm.

I 2021 kom prosjektrapporten «Bissegh – samiske hellige fjell og offerplasser». Her undersøkes spesielt steder med Bissie i navnet. Bissie er det samiske navnet for hellig.

Initiativtaker Tom Kappfjell har blant annet fortalt om prosjektet i NRKs Sommerprat i Sápmi i 2020.

Kappfjell har selv vært vitne til takkofring, og fikk fortalt flere historier på sørsamisk i oppveksten.

– Jeg var den lille «gryta» ved kjøkkenbordet, som som kjent har ører, sier Kappfjell.

En sammenfatning av disse historiene og fortellinger om Kappfjells egne opplevelser ligger ved rapporten, som du kan lese i sin helhet nederst i dette innlegget.

Tom Kappfjell. (Foto: Privat)

Lanseres i januar

Prosjektrapporten danner grunnlag for manus til en dokumentarfilm som kommer neste år. Kappfjell er selv blant skaperne. Filmens arbeidstittel er «Bissegh», og lanseringen er planlagt til januar 2024.

I disse dager reiser Kappfjell på turné og holder foredrag om samiske hellige fjell og offersteiner.

Han har også vist et råklipp av dokumentarfilmen for økofilosofer, den sør-samiske forvaltningskommunen Røyrvik, gjesteforelest ved Nagoya University i Japan, Kunsthall Trondheim og for fire avgangsklasser ved Polarsirkelen videregående skole.

Filmen skal lanseres flere steder verden over. Etter planen skal lanseringa starte i januar. Deretter vil den følge sola vestover, slik at filmen lanseres ved ulike tidspunkter på ulike steder.

Kick-off er planlagt i Japan og til samme tid ved museer som Saemien Sitje i Snåsa, Norge og Seattle Muesum i Seattle, USA.

Immateriell kulturarv

Bissegh-prosjektet er et forsøk på å dokumentere hellige steder i sørsamisk kulturlandskap, og å ivareta immateriell kunnskap om disse stedene.

Immateriell kulturarv omtales gjerne som den usynlige delen av kulturarven; det man ikke kan se eller ta på.

Ifølge Unesco kan det for eksempel være språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndtverksferdigheter, ritualer og kunnskaper og ferdigheter om naturen.

Unescos konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003, og ratifisert av Norge i 2007.

Gjennom Bissegh-prosjektet håper man å bidra til det rettslig vern av stedene, samt gjøre både den samiske befolkingen og majoritetsbefolkningen i områdene mer oppmerksom på stedenes betydning, status og formell beskyttelse av disse.

I 2021 var det kun ett samisk hellig fjell som var vernet; Aatoeklibpie (Atoklimpen) på svensk side.

Bidrar med egne erfaringer og tolkninger

Kappfjell bidrar med personlige erfaringer av enkelte steder i rapporten.

– At stedene har hatt betydning, viser både det arkeologiske og det historiske materialet. Men Tom har også tolkninger av stedene som han knytter til informasjon og kunnskap han selv har fått med seg gjennom sin oppvekst og samtaler med ulike personer. Denne delen står Tom for selv; det er hans ord og tolkninger, skriver direktør Birgitta Fossum i Saemien Sitje i rapportens forord.

Vedlagt rapporten finner man også en oversikt over kjente offersteder i Nordland og sørover.

Denne er utarbeidet av Ingegjerd Holand. Lista er ikke fullstendig, påpekes det i forordet, men «gir en god pekepinn til at det er mange helligsteder som var kjent under historisk tid».

Bakgrunn

Prosjektet «Bissegh – samiske hellige fjell og offerplasser» ble utført av Erik Norberg ved Saemien Sijte, Tom Kappfjell og Ingegerd Holand i 2018 og 2019. Rapporten ble ferdigstilt i 2021.

Prosjektet ble finansiert av Sametinget, Saemien Sijte og gjennom egeninnsats av Tom Kappfjell.

Skaperne bak dokumentarfilmen er Tom Kappfjell, Ulf Myrvold (dokumentarfilmskaper, jobber også i NRKs naturredaksjon) og Per Espen Stoknes (investor og professor i psykologi og økofilosofi).

Rapporten kan du lese her (ekstern lenke).

Forside av rapporten Bissegh – samiske hellige fjell og offerplasser, av Erik Norberg, Tom Kappfjell og Ingegerd Holand

Translate »