Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo. Foto: Gorm K. Gaare

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler både til utvikling og til aktiv formidling.

Søknadsfristen er 14. november kl 23.59.

Utviklingsmidler

Nasjonalbiblioteket inviterer til å søke om midler for 2024 til større, nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene. Minste søknadsbeløp er kr. 300 000.

Les mer om ordningen på bibliotekutvikling .no

Midler til aktiv formidling

Nasjonalbiblioteket inviterer til å søke om midler for 2024 til aktiv formidling i folkebibliotekene. Midlene tildeles til frikjøp av bibliotekpersonale for at personalet kan bruke mer tid på litteraturformidling. Terskelen for å motta støtte vil være lav.

Les mer om ordningen på bibliotekutvikling.no

 

Translate »