Anbud ute på ny app

Det er nå anbud ute på Doffin på ny app for e-bøker! 

Anbudsfrist er 20. januar 2020.

  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Hva skjer videre?

Den gjeldende appen eBokBib vil fungere frem til ny app er anskaffet. Vi har avtale med Bibliotek-Systemer om at appen driftes frem til 31.3.2020.

 Vi vil bruke januar og evt begynnelsen av februar til å velge app. I denne prosessen vil innkjøpsgruppa for ebøker være sentral.

Deretter vil vi jobbe med å starte opplæring og utrulling av appen. Det vil være en periode med opplæring for bibliotekansatte før appen markedsføres utad til publikum.

Hva med lisenser og sånt?

Pr i dag spleiser bibliotekene på lisenser og alle bibliotek i E-lån Nordland bidrar med 5 % av mediebudsjettet.

Markedet for lisenser for bibliotek er i endring, og det kommer i større grad e-lydbøker nå enn tidligere. Det er bra! Samtidig utgis det færre fysiske lydbøker fra forlagene.

Foreløpig vet vi ikke helt hvordan dette slår ut økonomisk, men det er ikke usannsynlig at andelen på 5 % bør økes. Dette vil vi jobbe mer med utover 2020.

Translate »