Boksøk for ungdom er et ferdig opplegg for skoler og bibliotek fra Leser søker bok. Det tar utgangspunkt i bøker fra Boksøk, og målet er å vekke leselysten med forfatterbesøk, høytlesing, dialog og refleksjon. Det inneholder blant annet tekstutdrag, punkter til refleksjon, podkaster og filmer med anbefalinger og samtaler om bøkene. Skolene kan gjennomføre prosjektet alene, eller samarbeide med sitt lokale folkebibliotek.

Det er gjort et pilotprosjekt på Deichman Tøyen basert på Boksøk på ungdom som kan gi inspirasjon til et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og ungdomsskole/VGS.

Skoletjenesten til Nordland fylkesbibliotek har kjøpt inn klassesett av alle bøkene i Boksøk for ungdom –opplegget, og de vil være helt klare for bestilling og utlån på nyåret.

 

 

Om pilotprosjektet og samarbeid mellom bibliotek og skole

Leser søker bok har en god del tilrettelagte bøker for ungdom, og sammen med Deichman Tøyen drodlet de rundt bruken av disse: hva kan få ungdom engasjert i lesing,  hvordan få ungdommer til biblioteket og hvordan nå ut til ungdomsskole og VGS-segmentet?

Deichman Tøyen har et opplegg for 5. klasse, Gobok, og de så at det samme opplegget kan overføres til ungdom og unge voksne. Biblioteket ser at ungdommer er gode på skolen og at mange liker å lese, men tiden er knapp og det er mye man skal rekke å få med seg i dagens ungdomsliv.

I pilotprosjektet valgte Deichman Tøyen tre bøker fra Boksøk for ungdom. Disse bøkene er tilrettelagte og passer godt til et generelt ungdomspublikum, det blir derfor ikke så viktig hva slags ungdom de møter på i dette prosjektet. Bøkene passer for alle, er lettleste, korte og konsise, raske å komme seg gjennom og samtidig er det mye stoff man kan jobbe med i dem. Oppgaver knyttet til bøkene er tilrettelagt for alle typer lesere og en hel klasse; alle skal kunne være med.

Prosjektet går i korte trekk ut på:

  • Bibliotekar kommer til skolen med en av bøkene som er valgt i samarbeid med lærere, de presenterer boka, leser utdrag og prater med elevene om ulike problemstillinger forbindelse med boka.
  • Klasse og lærer jobber videre med boka på skolen i 3-4 uker. De leser boka og bruker det medfølgende opplegget.
  • Så kommer klassen til biblioteket, og de får møte forfatteren for å diskutere innholdet i boka og ha direkte dialog. De skal også få se hva biblioteket kan tilby og hva det inneholder for dem.
  • Både folkebibliotek og skolebibliotek kan tilby lignende opplegg til sine skoler og lærere.

Deichman Tøyen tok initiativet og sendte ut henvendelser til skolene i sitt område, og de fikk napp. Se hele presentasjonen i Leser søker bok sin Kaffeprat-serie under.

Translate »