Trøndelag fylkesbibliotek fortsetter samarbeidet med Sametinget og Egmont forlag

I januar utga Egmont en bildebok fra filmen «Frost 2», med handling fra halve filmen. Det er et vanlig Disney-grep for å møte/utnytte/følge opp tidlig entusiasme uten å røpe handlinga i filmen.

Nå har det kommet ei ny film-bildebok med dobbelt så mange sider, og handling fra hele filmen:

Sørsamisk: https://www.bibsent.no/wd-frost-ii-hele-historien-9788242968524

Lulesamisk: https://www.bibsent.no/wd-frost-ii-hele-historien-9788242968531

Nordsamisk: https://www.bibsent.no/wd-frost-ii-hele-historien-9788242968548

 

Andre utgivelser på samisk i vår:

Aller første bok på pitesamisk: http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/2020/03/10/marry-ailonieida-somby-biejve-najjda/

Fin antologi for småbarnsalderen: http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/2020/02/12/mov-mubpie-gaerja/

Ungdomsbok: http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/2020/02/11/laila-stien-laara-jih-skovtereniejte/

Bøkene fra januar: http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/tag/disney/

Cover av Frost II på sørsamisk
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek
Translate »