For første gang samles ansatte i barnehager og bibliotek til en felles konferanse om lesekultur. Barn trenger bøker til både lek og læring, og barnehager og bibliotek trenger hverandre for å bygge laget rundt barna, sammen med foreldrene.

Dato: 24.-25. april 2024
Sted: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim.
Arrangører: Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH) og Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune.

Å få til gode lesestunder har aldri vært viktigere. I en nyere undersøkelse rapporterer 33% av foreldrene til 3-6-åringer at de leser sjelden eller aldri for barna sine (Stangeland m.fl., 2023). Forskning kan også tyde på at mulighetene for lesing i liten grad utnyttes på småbarnsavdelinger (Dybvig m.fl., 2022).

Gjennom lesestunden skaper vi gode opplevelser sammen og bidrar til å bygge identitet, språk og fellesskap.

Til konferansen har vi invitert med oss forskere, fagfolk og forfattere. Vi ønsker å utforske hva vi kan gjøre sammen for å løfte høytlesinga sin plass i de yngste barnas liv.

Du får mulighet til å dele erfaringer med andre, og hente inspirasjon til hvordan du kan skape engasjerende lesestunder på din arbeidsplass.

Det er en perfekt anledning til å utveksle kunnskap på tvers av fagområder. Vi har garantert mye å lære av hverandre.

Les alt om konferansen her: Sammen om lesekultur (trondelagfylke.no)

To deltagere fra bibliotek og/eller barnehage i Nordland kan søke om støtte til å delta

Det er veldig gledelig å melde at fylkesbiblioteket i Nordland dekker alle utgiftene (konferanseavgift, en overnatting og reise) for to deltagere fra Nordland, både fra barnehage og bibliotek.

Søknad om støtte sendes her: https://forms.office.com/e/ahz6XP0mbX

Søknadsfristen er 20. januar, og svar kommer senest 31. januar.

De som får støtte må skrive en rapport fra konferansen, med en del om hva som er spesielt relevant å ta med videre i egen kommune, til deling med alle bibliotekene i fylket. Ta kontakt med Veronica Mørch om du har spørsmål ang. søknaden.

Translate »