• FacebookNordlandFylkesbibliotek
Nasjonalbiblioteket har tildelt utviklingsmidler, og Nordland har fått støtte til fire ulike prosjekter.

Rana bibliotek har fått støtte til prosjektet Næringsutvikling for samfunnsutvikling med biblioteket
som arena – etablering av tilflyttertorg med en støtte på 400 000. Steigen folkebibliotek har fått støtte til prosjektet Litterære utsikter med 200 000. Bibliotekene i Vesterålen med Sortland bibliotek som søker har fått 140 000 til prosjektet Nye samarbeidsformer: Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene.

I tillegg har Nordland fylkesbibliotek fått 400 000 i støtte til prosjektet Outsourcing av biblioteksjefen, og dermed har fylket fått til sammen 1 140 000 i statlige utviklingsmidler for styrking av bibliotekområdet.

Les Nasjonalbibliotekets pressemelding her.

Translate »