Se opptak av webinaret her. Opptaket er tilgjengelig til 16. februar 2024.

Kjenner du til våre nasjonale minoriteter og urfolk? Ikke nok, kanskje? Da er du ikke alene.

Det er nemlig lite kunnskap i befolkningen om kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer, romanifolk/tatere og de seks samiske gruppene som har lang historie i Norge.

Dette kom tydelig fram i rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge», som Norges institusjon for menneskerettigheter publiserte i 2022.

Dette har Likestillingssenteret KUN bestemt seg for å gjøre noe med. Med prosjektet «Kjenn oss» vil de øke kompetansen om Norges nasjonale minoriteter og urfolk. Gjennom podkaster, filmer, foto og tidslinjer blir man på kjennoss.no kjent med historien til de ulike gruppene.

I dette webinaret forteller seniorrådgiverne Marte Taylor Bye og Minela Košuta om prosjektet, og hvordan dette kan være aktuelt for bibliotek og bibliotekansatte.

Etter presentasjonen blir det mulighet for å stille spørsmål. Presentasjonen vil bli tatt opp, og opptaket er tilgjengelig i én uke.

Vel møtt!

Translate »