Webinarer for folkebibliotek i Nordland

Nordland fylkesbibliotek vil i 2020 arrangere månedlige webinarer om relevante bibliotekfaglige tema med oppstart fra februar. Alle folkebibliotek i Nordland inviteres og oppfordres til å delta på disse webinarene. Vi håper vi kan være med å skape et forum for informasjonsdeling og kunnskapsoverføring der vi får muligheten til å snakkes oftere, til tross for de fysiske avstandene vi har i Nordland

August: Introduksjonskurs for nye biblioteksjefer

Presentasjon av introduksjonskurs for nye biblioteksjefer. 

Innhold:

 • Administrasjons og ledelse
 • Samling og biblioteksystem
 • Arena og møteplass
 • Tjenester fra biblioteket
 • Spørsmål?

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

Lenker:

Februar: E-bøker og ny app for E-bøker i Nordland

Presentasjon av e-bøker og ny e-bok app i Nordland  17.02.2020.

Innhold:

 • Anbud
 • Status
 • Tidsplan
 • App
 • Lisenser og mediebudsjett
 • Statistikk
 • Spørsmål?

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

Lenker:

Mars: Nasjonalbibliotekets og Nordland fylkesbibliotekets satsingsområder

Hva satser Nasjonalbiblioteket på i perioden 2020-2023? Og hva har fylkesbiblioteket planlagt i år? Vi forsøker å gi et kort svar på dette under webinaret 4. mars

Anita Munch Kulset

Fylkesbiblioteksjef

Kjell Gunnar Nilsen

Fag- og utviklingsleder

Lenker:

April: Evaluering av LitteraTUR

Hvordan gikk det med prosjektet LitteraTUR i 2019? Webinaret presenterer en evaluering av prosjektet.

Sissel Holtet

Spesialbibliotekar

Lenker:

Juni: Evaluering av Integrering – Hvilken vei?

Hvordan gikk det med prosjektet Integrering – Hvilken vei? Webinaret presenterer en evaluering av prosjektet.

Kari Sjule

Rådgiver

  75 65 07 75
  karsju@nfk.no

Kristin Laberg

Konsulent

Lenker:

Desember: Litteraturnett Nord-Norge

Her har du mulighet til å lære pittelitt om Litteraturnett Nord-Norge. Vi kommer innom både unnfangelsen, stoda slik den er nå og ønsker for framtiden.

Sissel Holtet

Spesialbibliotekar

Translate »