Infoskjermer for bibliotek

Alle bibliotekene i Nordland har tilbud om felles infoskjermsystem for å synliggjøre bibliotekets mange tjenester og arrangementer.

Fylkesbiblioteket produserer og publiserer plakater for fellestjenester, som f.eks. FilmBib, Flipp, Biblioteksøk, Litteraturnett Nord-Norge mm.  Bibliotekene supplerer med lokal informasjon om åpningstider, utstillinger, arrangementer mm.

Målet er at alle nordlendinger skal få vite hva som fins av tjenester i biblioteket og dermed får et enda bedre tilbud!

Vi er stolte av å drive digital formidling sammen med bibliotekene i Nordland.

Antall bibliotek i Nordland med felles infoskjermsystem

Roar Nygård

Bibliotekrådgiver IKT

  75 65 07 76
  roanyg@nfk.no

Infoskjermer til markedsføring av bibliotekenes tjenester har vært en stor suksess i Nordland gjennom mange år. Infoskjermene står i bibliotekene, eller andre steder der folk ferdes, f.eks. rådhuset, idrettshall eller butikk.

Infoskjermsystemet, Xibo, er skybasert og passer alle bibliotek. Fylkesbiblioteket drifter systemet og er behjelpelige med konfigurering av skjermene og support.

Infoskjermsystemet og noe utstyr dekkes av Nordland fylkesbibliotek. Opplæring i å publisere på skjermene blir gitt på denne nettsida samt i webinar. Manualen «Kom i gang med Xibo v4.pdf» oppdateres fortløpende.

Grunnleggende kurs i infoskjermsystemet Xibo v4

Nå kan du ta kurs i infoskjermsystemet Xibo v4 når det passer deg! Filmene er skreddersydd til bibliotekene i Nordland. Filmene gir deg kunnskap til å publisere egne plakater på infoskjermen. Kurset består foreløpig av 4 filmer og varer totalt 15 minutter. Du kan klikke på YouTube-logoen om du vil se filmen i fullskjerm. 

1: En kort introduksjon til infoskjermsystemet Xibo. 3 minutter.

3: Planlegg visning av plakat på infoskjermen. 3 minutter.

2: Importer bilde til Xibo og klargjør for publisering. 5 minutter.

4: Hva vises på infoskjermen? Hvorfor vises ikke plakaten min på infoskjermen? Her er tipsene. 5 minutter.

Videregående kurs i Xibo

Dersom du bruker Canva til å lage plakater, anbefaler jeg at du kobler sammen Canva og Xibo sånn. Etterpå får Canva en Xibo-knapp som du trykker på når du vil publisere Canva-plakaten i Xibo. 3 minutter.

Dersom du har flere bilder som skal vises i et bestemt rekkefølge, lager vi ei spilleliste i Xibo. 

Translate »