lesersørvisbrosjyrer klassesett

Skoletjenesten til Nordland fylkesbibliotek låner ut klassesett til alle skoler og bibliotek i Nordland, og på denne siden ligger  brosjyrer vi har laget etter Lesersørvismodellen.
De er nyttige for både lærere, elever og bibliotek, og inneholder alternative leseforslag og tips til en del av  klasse- og gruppesettene som vi har til utlån.  
Translate »