I anledning samenes nasjonaldag den 6.februar, har fylkesbiblioteket organisert et digitalt arrangement som alle bibliotekene i Nordland kan tilby via sine facebooksider.

Arrangementet som markerer samenes nasjonaldag heter Grenseløs poesi, og den samiske poeten og kunsteren Juvvá  Pittja vil lese egne dikt på samisk og svensk. Arrangementet er et opptak, og varer i ca. 20 minutter.

Tidspunktet for selve arrangementet er lørdag 6. februar kl. 10.00, og vil ligge ute i tre dager etter dette.

Det er opprettet et nettarrangement på facebook, og alle bibliotekene i Nordland (som har facebooksider)  er lagt til som medarrangører. Informasjon vil også legges ut på alle infoskjermene i fylket da, med informasjon om at arrangementet på bibliotekets facebooksider. Lenken til selve arrangementet /facebookvideoen legges inn i nettarrangementet torsdag eller fredag til uka.

Husk å akseptere arrangementsforespørselsen som vil komme på facebooksiden til biblioteket, så skal dette gå ganske av seg selv. Og så er det bare å markedsføre arrangementet i egne kanaler gjennom, så jobber vi sammen for å synliggjøre det samiske i bibliotekene i Nordland i forbindelse med denne viktige dagen!

 

Forslag til reklametekst / om arrangement, forfatter og utgivelse:

Gratulerer med dagen, lørdag 6. februar!

Vi kan ikke samles i folkebibliotekene for å markere samenes nasjonaldag denne rare tiden. Det hindrer oss ikke å feire, og vi er svært glade for at Juvvá Pittja hjelper oss med å markere dagen.

Juvvá Pittja er fra Gällivare i Sverige hvor han er vokst opp i en reindriftsfamilie. Han debuterte i 2018 med diktsamlingen Duođain in dieđe/Vet verkligen inte. Diktene handler om kjærlighet og kjærlighetssorg, om livets fineste og tyngste stunder, om et ungt menneskes oppnåelser og kamper i livet, som samers kamp mot undertrykking. Utfordringer og problemer innen reindriftsnærningen forårsaket av statlige inngrep er også tema. Boka er illustrert av dikteren selv.

Juvvá Pittja bor nå i Umeå. Han studerer musikk samtidig som han skriver på sin andre bok.

Samenes nasjonaldag ble første gang markert i 1993 og har befestet seg som en viktig dag i norsk offentlighet.

 
  • FacebookNordlandFylkesbibliotek

Omtale av boka hos Samisk bibliotektjeneste: http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/2018/09/14/juvva-pittja-duodain-in-diede-vet-verkligen-inte/

 

Translate »